FINALE March 17

Speciaal voor het FINALE concert op 17 maart as. komt de Australische altvioliste Andra Darzins naar de Vondelkerk om samen met Lisa Jacobs en de aanvoerders van The String Soloists een van Mozarts’ meest persoonlijke werken voor u te spelen, het strijkkwintet in g klein!

Mozart schreef dit werk in 1787 tijdens zijn vaders ziekbed en had het stuk vlak voor diens overlijden afgerond. Gedurende zijn hele leven had Wolfgang een zeer innige band met zijn vader Leopold, die hem introduceerde als jong wonderkind in de muziekwereld en nooit van zijn zijde week. Mozart aanbad hem. Een bekende quote van hem was: “Nach dem lieben Gott kommt gleich der Papa”

Deze ingrijpende gebeurtenis lijkt duidelijk verband te houden met de sfeer en inhoud van het stuk. De toonsoort van het stuk, g-klein, was bovendien voor Mozart het symbool voor dood en tragedie. De theorie dat rouw zich manifesteert in vijf stadia (ontkenning, woede, schuld, verdriet en acceptatie) lijkt precies toegespitst op dit werk.

Om zelf te ervaren hoe Mozart deze vijf stadia laat klinken en om vast te stellen dat, ondanks de verdrietige aanleiding, het werk geenszins alleen triest is en één van de hoogtepunten van Mozart’s oeuvre vormt, nodigen wij u van harte uit om dit zelf te ervaren op 17 maart in de Vondelkerk!

For the Vondelconcerten FINALE on March 17th, Australian viola player Andra Darzins performs  together with Lisa Jacobs and the leaders of The String Soloists one of Mozart’s most personal works for youhisstring quintet in g-minor KV 516!

Mozart wrote this work in 1787 during his father’s sickbed and had completed the piece just before his death. Throughout his life, Wolfgang had a very close relationship with his father Leopold, who introduced him as a young prodigy in the music world and never faded from his side. Mozart worshiped him. A well-known quote from Wolfgang: “Nach dem lieben Gott kommt gleich der Papa” (After God, papa)

The radical event seems to be clearly related to the atmosphere and content of the piece. The key of the piece, g-minor, was also the symbol for death and tragedy for Mozart. The theory that mourning manifests itself in five stages (denial, anger, guilt, grief and acceptance) seems to be precisely tailored to this work.

To experience for yourself how Mozart makes these five stages sound and to establish that, despite the sad reason, the work is by no means only sad and one of the highlights of Mozart’s oeuvre, we invite you to experience this for yourself  on 17 March in the Vondelkerk!